Tudományos expedíció a egykori Őshaza területére

Tudományos expedíció a egykori Őshaza területére

A Felvidéken működő Pro traditio civil szervezetet (statisztikai azonosító szám/IČO: 45735310) az 1970-es években Prágában tanuló magyar gépészmérnök hallgatók alapították 2010-ben, és a valamikori magyar szállásterületek megismerését, annak bemutatását, a széles nyilvánosság részére való hozzáférését és egy Eurázsiai Zarándokút kialakítását tűztük ki célul. Ez a terv tudományosan az Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközponton belül működő Magyar Őstörténeti Témacsoport (továbbiakban MTA BTK MŐT) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszéke (továbbiakban PPKE BTK RT) magyar őstörténeti kutatómunkájára támaszkodik. A legújabb felfedezésekről, az eddig elvégzett munkáról az MTA BTK MŐT Magyar Őstörténet címmel egy hatrészes, tudományos ismeretterjesztő könyvsorozatot bocsátott útjára a Helikon kiadó gondozásában, amelyből 3 kötet jelent meg napjainkig, illetve további 3 tudományos monográfiát és számos szakcikket publikáltak népünk eredetének témakörében.
Az utóbbi években újraindult oroszországi és ukrajnai régészeti együttműködések és kutatások eredményeként több új lelőhely került elő és lett részben már feltárva az egykori Etelköz, valamint a Volga és Dél-Urál térségében, a hegység mindkét oldalán (Baskíria, Tatarsztán, Cseljabinszki-régió, Káma-völgye).
Az új ismeretek közkinccsé tétele, őstörténetünk leleteinek a bemutatása és a leleteken keresztül valós történelmi- és nemzeti tudatunk erősítése érdekében 2015-ben az MTA BTK MŐT-vel közösen előadássorozatot indítottuk. Pozsonyban, Somorján, Dunaszerdahelyen, Komáromban, Léván, Érsekújváron, Párkányban, Galántán, Kassán és Nagykaposon tartottunk eddig előadásokat (szervezetünk saját forrásból biztosította a finanszírozást), amelyek keretében napközben rendhagyó történelem órát tartunk a középiskolásoknak és este a széles nyilvánosság részére. Eddig több ezer ember vett részt és kapcsolódott be az előadásokba, amelyekről a sajtó is folyamatosan tudósított (lásd az anyagokat honlapunkon).
Idén július 27. és augusztus 26. között a PPKE BTK RT szervezésében egy tudományos expedíció valósul meg a Volga-Urál térségébe (Baskír Köztársaság, Tatár Köztársaság, Cseljabinszki Terület, valamint Moszkva), melynek célja a megkezdett keleti munka folytatása. Őstörténetünket jobb megismerése tehát immár nem magyar belügy, hanem egy nemzetközi szinten releváns tudományos kérdés. Népünk eredetének további megismerése érdekében a kelet-európai kutatókkal, elsősorban régészekkel elengedhetetlenül szükséges a minden korábbinál szorosabb munkakapcsolat kialakítása. Ennek hatására és a magyar fél érdeklődésének eredményeként az eddigi tapasztalatok és eredmények szerint a Volga-Urál térségében minden jelentősebb orosz régészeti központ közvetlenül bekapcsolódna a magyar őstörténet regionális kutatásába.
Az expedíciót magyar részről a PPKE BTK RT szervezésében és a Pro traditio civil szervezet támogatásával valósul meg. A kelet-európai fogadó felek:

Ufa (Baskíria): Baskír Állami Kulturális és Tudományos Centrum a Kulturális Örökség Ingatlanjainak Kezelésére a Baskír Kulturális Minisztérium Hivatala
Szamara: P.V. Alabin Szamara Megyei Történeti és Helytörténeti Múzeum
Kazany (Tatarsztan): Tatár Köztársaság Tudományos Alkadémiájának A. H. Halikovról nevezett Régészeti Intézete
Moszkva: Orosz Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Állami Történeti Múzeum
A várható eredmények:

Baskíriában a magyar őstörténethez köthető Kara-Yakupovo-i temető közös ásatása, együttműködési szerződés előkészítése a két egyetem között, a korábbi leletekhez tartozó állatcsont anyag szakmai feldolgozása és közös kiadványok előkészítése
Szamarában a Szigul-i temető közös ásatása, részünkről a szamarai Volga-könyök magyar őstörténeti jelentőségű lelőhelyeinek meglátogatása, szakmai továbbképzéssel, valamint egy leendő közös monográfia részleteinek kidolgozása
Kazanyban a Tatár Állami Egyetemmel együttműködési szerződés aláírása, sajtótájékoztató a tavaly ősszel ebben a városban nyílt magyar konzulátuson, továbbképzéssel egybekötött látogatás a Bolgariban rendezendő nyári egyetemen, illetve a magyar őstörténet szempontjából kiemelkedő Bolsije Tigani temető leleteinek fotózása és rajzolása a közös kötethez, valamint az ember és állatcsont anyag feldolgozása, mintavétel a genetikai vizsgálatokhoz.
Az expedícióról Szőlösi Mátyás fotóriporter készít sorozatot és Czigóth Sándor (Kanizsa TV ügyvezető) az MTVA-nak is átadandó 50-50 perces szakmai és tudományos ismeretterjesztő filmet.
elődeink egykori szállásterületeinek a bejárása és az itt szerzett tapasztalatok alapján kézikönyv és film készítése mindazok számára, akik a jövőben szeretnék egykori szállásterületeinket bejárni. A kiadványok gyakorlati útmutatóként szolgálnának, amely tartalmazna az útvonalat, az ehhez kapcsolódó történelmi adatokat, a magyarsághoz kapcsolódó történelmi leleteket (melyik múzeumban látható, melyik muzeológust kell keresni), a terepen melyik lelőhelyet érdemes felkeresni, a kapcsolatot a terepet jól ismerő személlyel, stb.

Nagykapos, 2016. június 12.

Kozsár Miklós
elnök

Pridaj komentár